شروع خرید

کادونت یعنی کادوی اینترنتی، کادویی که اینترنتی می خرید و هدیه می دهید، گیرنده هدیه هم به صورت اینترنتی از آن استفاده می کند. کادونت هدیه ای متفاوت به سلیقه شما.  کادونت پیشنهادهای متفاوت و خاصی در قالب کارت هدیه به شما پیشنهاد می دهد تا به عزیزان تون هدیه بدهید. کادونت هدیه دادن و هدیه گرفتن به تجربه و خاطره ای به یادماندنی و لذت بخش تبدیل می کند. وقتی کادونت هدیه میدهید، مطمئن هستید از هدیه شما خوشحال خواهد شد و همیشه به یاد او خواهد ماند که این هدیه را به حساب شما و البته به سلیقه خودش گرفته است.  کادونت انواع مختلفی دارد، نوع هدیه را شما مشخص می کنید، او به سلیقه خودش انتخاب می کند.

همه موارد و جزئیات بیشتر