شروع خرید

کادونت در تلاش است تا فرهنگ زیبای هدیه دادن در بین ایرانیان را زیباتر سازد؛  کادونت هدیه های متفاوت و خاصی به شما پیشنهاد میدهد که به سلیقه کسی است که میخواهید به او هدیه بدهید. کادونت در نظر دارد تا هدیه دادن و هدیه گرفتن به تجربه و خاطره به یادماندنی و لذت بخش تبدیل کند. وقتی کادونت هدیه میدهید، مطمئن هستید کسی که دوستش دارید از هدیه شما خوشحال شده است و همیشه به یاد او خواهد ماند که این هدیه را به حساب شما و البته به سلیقه خودش گرفته است. 

کادونت در این راستا، در نظر دارد پیشنهادات جالب و متفاوتی ارائه دهد تا کاربران بتوانند به راحتی، بهترین ها رو به کسانی که دوست شون دارند، هدیه بدهند.  پیشنهادات در قالب کارت هدیه به شما ارائه میشود، تا به عزیزان تون هدیه بدید. شما تعیین میکنید چه میخواهید هدیه بدهید( مثلا کادونت گل و گلدون) و در ادامه این امکان فراهم میشود که گیرنده هدیه به سلیقه خودش گل مورد نظر را انتخاب میکند.

کادونت تفریح آبی یکی از خدماتی است که کادونت ارائه میکند تا نشاط و هیجان رو به عزیزان تون هدیه بدهید. با کادونت گل و گلدون، گل های آپارتمانی زیبا رو به عزیزان تون هدیه میدید. کادونت خاطره ها برای ثبت و به یادماندنی کردن خاطره های عزیزان تان هست که به سلیقه خودشان با عکس های خانوادگی در قالب کتاب عکس یا فتوبوک، مگنت، تخته شاسی  و... خاطره ها رو رقم بزنند. کادونت قصه ها هم هدیه ای مخصوص کسایی هست گه نوگلی در خانواده شان دارند و عاشق عکس های کودک شان هستند. هدیه کتاب داستان اختصاصی کودک آنها، میتواند بهترین هدیه باشد. به زودی از خدمات جدید کادونت رونمایی خواهد شد. در این قسمت میتوانید نوع کادونتی که میخواهید هدیه بدهید رو انتخاب کنید.

همه موارد و جزئیات بیشتر